Pedigree Dogs Exposed

Musí opravdu psi pro krásu trpět?

BBC dokument nazvaný Pedigree Dogs Exposed z roku 2008 vyvolal silné reakce nejen v Británii. Autorka dokumentu Jemima Harrison popisuje situaci v chovu mnoha populárních plemen psů v Británii a jaké katastrofální důsledky mají současné psí výstavy na zdraví plemen.

Touha po přehnaných fyzických znacích plemene, které často nemají žádné reálné opodstatnění krom toho, že s nimi psi mají větší šanci uspět na výstavách, vede k produkci psích mrzáčků, z nichž někteří mohou trpět už od narození.

Spláclé čenichy znemožňující dýchání, vrásky v obličeji vedoucí k odchlipování víček, tělesné proporce znemožňující samotné rozmnožování plemene bez pomoci lidí, krátká životnost a extrémní náchylnost některých plemen k vážným dědičným chorobám v důsledku přehnané příbuzenské plemenitby - to jsou jen některá z nepříjemných odhalení, popsaných v tomto hodinovém dokumentu.

Nejsmutnějším odhalením je nicméně naprostá neochota mnoha chovatelů na svém přístupu k chovu psů cokoliv změnit. Opravdu je rozumné propagovat psí šampiony krásy, kteří krom pěkných chlupů svým potomkům předávají i sklony k vážným nemocem?

Pusťte si:

“The pedigree dogs are falling apart: We are breeding them to death!”

Dokument v původním znění můžete shlédnout například zde:

Pokračování po třech letech od prvního dokumentu se jmenuje Pedigree Dogs Exposed: Three Years On

Blog, který Jemima píše, obsahuje další informace o stavu čistokrevných psů a vlivu, jaký na ně mají psí výstavy:

Galerie historických obrázků různých psích plemen: