Mission: Wolf

Post date: Apr 13, 2014 7:32:18 AM

"Vlk v kleci je dobrý jen na jedno - naučit lidi, aby vlky do klecí nedávali."

Na odlehlém místě v Coloradských horách skupinka nadšenců zařídila útulek pro vlky a vlčí křížence. V současnosti jich tam mají 38, a jedno mají všichni společné - narodili se v kleci. Odhadují, že v současnosti je USA v soukromém vlastnictví čtvrt milionu vlků, zatímco divoká populace čítá asi 10 000 kusů. Vlci narození v zajetí se obvykle nedožijí druhých narozenin, jsou zanedbáni a nebo utraceni. Mission: Wolf usiluje skrze vzdělávání veřejnosti o to, aby jejich útulek pozbyl důvodu existence - aby si lidé nepořizovali divoká zvířata jako mazlíčky, aby respektovali vlky jako divoká zvířata zasluhující ochranu. Vlčí kříženec není pes, a běžný člověk naprosto není připraven se o takové zvíře patřičně postarat. Přeplněné vlčí útulky svědčí o tom, že stále mnoho lidí naprosto netuší, že roztomilé vlčátko brzy dospěje, zesílí a začne se čím dál víc chovat jako vlk. S dospělým, bázlivým vlkem se toho dá dělat už jen málo, a končívá to neslavně - pro vlka nebo vlčího křížence většinou smrtí. Někteří majitelé i dostanou šílený nápad "pustit vlka na svobodu" a vlk skončí zastřelen dřív nebo později, protože postrádá přirozený strach z lidí, a vysílen hlady bude u lidských obydlí hledat obživu, protože se nikdy nenaučil pořádně lovit. Problémy s lidmi odchovanými vlky a vlčími kříženci na oplátku jen zhoršují nedůvěru veřejnosti vůči divokým vlkům, a jejich ochrana je pak o to těžší. Mission: Wolf se stará o opuštěné vlky a vlčí křížence, umožňuje stáže dobrovolníkům z celého světa, vřele vítá návštěvy a objíždí školy, a na všech frontách neúnavně vzdělává a vysvětluje.

Stavili jsme se tam s tátou jen krátce, protože jsme museli pokračovat v cestě z Denveru do Los Alamos, ale jestli se někdy octnete v těch končinách, rozhodně se tam podívejte. Budete-li chtít, dostane se vám stejné cti jako nám - moci si pohladit vybranou skupinku vlků a vlčích kříženců zvyklých na kontakt s lidmi, poslechnout si vlčí vytí a popovídat si s lidmi, kteří jsou ochotni v docela drsných podmínkách na samotě v horách věnovat svůj čas staráním se o zvířata, která nikdo nechce, a která se lidí často bojí víc, než lidi jich.Na jejich webu si můžete přečíst spoustu zajímavých informací o situaci vlků a vlčích kříženců v USA, o aktivitách pořádaných útulkem Mission: Wolf, popis jednotlivých vlčích obyvatel a jejich příběhy, a jak můžete vy sami pomoci, protože peněz, materiálu a dobrovolníků není nikdy dost.